Certifierad service

 
Hembla

”Svårt att hitta bättre inom VVS branschen när det kommer till service, kvalité och leverans. Vi har samarbetat med KM VVS i nästan ett år med deras unika VVC lösning och det har fungerar utmärkt. Vi äger fastigheter i områden som ibland kan vara utmanande men det har inte visat sig vara något problem för KM som utfört sitt arbete på ett mycket imponerande sätt. Vi hoppas på fler samarbeten i framtiden.”

Elos Ghebrai
Förvaltare

Hembla

”Samarbetet var fantastiskt! Vi förstod varandra direkt. Jobbet flöt på och inga klagomål från hyresgäster. Det rör sig trots allt om 1301 lägenheter. Knappt kännbart, bra fart och bra resultat.”

Sanel Hasic

Regionchef”Otroligt att det först nu finns en fantastisk lösning när det gäller VVC. Dessutom är inkopplingen av funktionen snabb och nästan störningsfri. Boende nöjda och undrar varför inte detta gjorts för länge sedan.”

Kenneth Silversten

Aphos AB

Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi är medlemmar i Energieffektiviseringsföretagen (EEF) för att vi strävar mot ett långsiktigt och hållbart energisystem – vi använder oss av energieffektiv teknik/energieffektiva produkter vilket är lönsamt både för våra kunder och för klimatet. EEF arbetar för att öka energieffektiviseringen i Sverige genom att stötta och bistå sina medlemsföretag med kunskap samt genom att påverka beslutsfattare i rätt riktning gällande energieffektivisering.

Vi ska göra allt vi kan för att tillgodose våra kunders krav och önskemål för varje enskilt VVs- och byggprojekt. Våra kunder ska kunna lita på att de får rätt tjänst av god kvalité och på utsatt datum. Vi står till kundens förfogande med hög serviceanda och specialkunskap inom byggbranschen.