Ombyggnation av undervåning i Örby – Stockholm

Före renoveringEfter renovering

Tvättstugan

Badrumet

Före renoveringEfter renovering
Före renoveringEfter renovering

Hallen