Vi bygger

Vi är ett företag som gärna bygger nytt, arbetar med om- och tillbyggnationer och renoveringar över hela stor Stockholm. Vi erbjuder totalentreprenad, där vi samordnar hela byggprojektet men vi arbetar även med delad entreprenad där du själv kan plocka in andra samarbetspartners eller utföra delar av arbetet på egen hand.

Renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnader är alla tjänster som berättigar dig som privatperson till ROT-avdrag.

Så här tycker våra kunder