VVC

VarmVattensCirkulation

VVC är kort och gott ett system som får vattnet att cirkulera i varmvattenröret som leder mellan varmvattenberedaren och tappvattenkranarna i flervåningshus.

Hur fungerar KM VVC?

KM VVC är en patenterad rör-i-rör lösning. Rör i rör innebär att den installeras i fastighetens befintliga varmvattenstam. Detta gör att VVC’n automatiskt ligger värmeisolerad. Systemet installeras från näst högsta våningen ner till källaren oavsett antalet våningar.

KM’s patenterade toppkoppling med sugfunktion, monteras näst högst upp för att fixera slangen. Detta förhindrar kollaps i systemet med strypt vattenflöde som följd. När slangen är dragen från näst högsta våningen ner till källaren så ansluts den där med KM’s patenterade VVC-koppling som i sin tur återansluts till fastighetens VVC-stam.

Med KM VVC minimeras ingreppen i fastigheten då vi endast behöver få tillgång till stammen i en lägenhet. Vår enkla lösning kan installeras i vilket flerbostadshus som helst, våningsantalet har ingen betydelse. Vi anpassar systemet efter dimensionen på varmvattenstammen. Alla kopplingar, slangar och annat material är godkända för tappvatten.

KM-VVC-funktion-gr 1 2 3 4

Varför är det viktigt med en fungerande VarmVattensCirkulation, VVC?

Cirkulationen ser till att vattnet håller en jämn temperatur på ca 50°C i hela stammen och det tar inte mer är 10 sekunder innan varmvattnet når tappvattenkranen. Vilket är ett krav från BBR, Boverkets byggregler. Med andra ord, utan ett fungerande VVC-system står vattnet still när ingen använder varmvatten t.ex. under natten. Då sjunker temperaturen i röret. Risken ökar då för legionella spridning. Dessutom ökar energiförbrukningen eftersom kranen måste rinna betydligt längre innan varmvattnet når tappkranen.

En dåligt fungerande VVC kan leda till en mängd olika problem.

  • För låga temperaturer på varmvatten vilket kan leda till ökade halter av legionellabakterier.
  • Onödig energiförbrukning
  • Onödig vattenförbrukning
  • Ökade kostnader
  • Läckage

Läs mer om:
BBR (boverkets byggregler)
Legionella

Vad tycker våra kunder om KM VVC

Victoriahem

”Samarbetet var fantastiskt! Vi förstod varandra direkt. Jobbet flöt på och inga klagomål från hyresgäster. Det rör sig trots allt om 1301 lägenheter. Knappt kännbart, bra fart och bra resultat.”

Sanel Hasic
Regionchef

Victoriahem

”Svårt att hitta bättre inom VVS branschen när det kommer till service, kvalité och leverans. Vi har samarbetat med KM VVS i nästan ett år med deras unika VVC lösning och det har fungerar utmärkt. Vi äger fastigheter i områden som ibland kan vara utmanande men det har inte visat sig vara något problem för KM som utfört sitt arbete på ett mycket imponerande sätt. Vi hoppas på fler samarbeten i framtiden.”

Elos Ghebrai
Förvaltare

Aphos

”Otroligt att det först nu finns en fantastisk lösning när det gäller VVC. Dessutom är inkopplingen av funktionen snabb och nästan störningsfri. Boende nöjda och undrar varför inte detta gjorts för länge sedan.”

Kenneth Silversten
Aphos AB